top of page

תוצאות מצוינות בבחינות הבגרות

תוצאות מצוינות לתלמידי בית הספר בבחינות הבגרות שנערכו בקיץ.

בבחינות הבגרות שנערכו עמד ממוצע הציונים של התלמידים בבית הספר על 85.5, הרבה מעל הממוצע הארצי.

כחלק מהתפיסה הטיפולית פדגוגית של בית הספר אנו רואים בתהליך הלמידה לבגרות אמצעי חשוב ולכן אנו עושים מאמץ שכל תלמיד שמסוגל לכך, ייגש לבחינות הבגרות. השנה ניגשו לבחינת הבגרות 17 תלמידים שונים, שהם חלק ניכר מתלמידי הכיתות הבוגרות בבית הספר. התלמידים ניגשו למגוון רחב של בגרויות ובהם: אנגלית, מתמטיקה, אומנות, ספרות, אזרחות, היסטוריה, תנ"ך, גאוגרפיה (מגמה) ולשון.

עמירה חיים, מנהלת מחוז הדרום במשרד החינוך בירכה על התוצאות המרשימות ומסרה כי "משמח ומרגש שלא מוותרים על אף אחד ולא מוותרים לאף אחד".

bottom of page